Drogi Drużynowy!

By członkowie twojej drużyny otrzymali karty należy:

  • poprawne wprowadzić dane do systemu Ewidencja ZHP lub przekazać je osobie odpowiedzialnej za tego typu czynności (np.administratorowi lokalnemu),
  • uzyskać informacje od nowo wpisanych w system Ewidencja członków, jaki rodzaj karty dane osoby sobie życzą - dopuszczalna jest słowna deklaracja, w przypadku dzieci poniżej 13-stego roku życia, należy skonsultować wybór z rodzicami lub opiekunami prawnymi - Karta członkowska z funkcją płatniczą - posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia,
  • zatwierdzić karty do produkcji jako szef jednostki organizacyjnej lub poprosić o to osobę odpowiedzialną za tego typu czynności (np.administratora lokalnego); należy zwrócić uwagę, iż zatwierdzany rodzaj kart musi być zgodny z deklaracją danej osoby,
  • odebrać karty z hufca (będziesz poproszony o sprawdzenie poprawności danych osobowych posiadacza karty),
  • przekazać karty z hufca harcerzom lub rodzicom w przypadku dzieci poniżej 13-stego roku życia, gdy sprawa dotyczy karty członkowskicj ZHP z funkcją płatniczą - Karta członkowska z funkcją płatniczą - posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia.

Dla nowych członków drużyny wpisanych do systemu Ewidencja ZHP będą zamawiane karty w trybie kwartalnym. 5 dnia rozpoczynającego kwartał będzie składane zamówienie na wyprodukowanie nowych kart. Po upływie około 3  tygodni karty będą gotowe do odbioru w Twojej komendzie hufca.

Jeżeli planujesz spotkanie z rodzicami możesz skorzystać z materiałów zamieszczonych poniżej:

Materiały do pobrania

Prezentacja PowerPoint na spotkanie z rodzicami
Wydruk prezentacji w pdf z miejscem na notatki