Drodzy Rodzice!

Szanowni Państwo!

Dnia 30 kwietnia 2013 wprowadzone zostają dwa rodzaje kart członkowskich ZHP:
1. karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą (dotychczas stosowany rodzaj karty),
2. karta zwykła – karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej.

Oba rodzaje kart pełnią tę samą podstawową rolę – potwierdzają przynależność danej osoby do ZHP. Wprowadzenie dwóch rodzajów kart daje pełną swobodę wyboru funkcji, jakie ma pełnić karta członkowska ZHP.

Elektroniczna legitymacja członkowska jest narzędziem, które pozwala zrobić naszej organizacji kolejny krok w stronę nowoczesności i profesjonalizacji w zarządzaniu. Karta jest przygotowana do obsługi wszystkich czynności związanych z członkostwem w ZHP: np. zapisów na harcerskie wyjazdy, prowadzenie elektronicznej książeczki harcerskiej i komunikowania się z innymi harcerzami. Wiele z tych funkcji wymaga jeszcze dopracowania, ale narzędzie ułatwiające korzystanie z przyszłych udogodnień już teraz znalazło się w rękach członków ZHP.

W przypadku karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą jej podstawową rolą jest potwierdzenie przynależności do ZHP, funkcja płatnicza karty jest dodatkowa, jej aktywacja zależy od użytkownika.

Wydanie kart z funkcją płatniczą było możliwe dzięki współpracy, jaką w 2012 r. Związek Harcerstwa Polskiego nawiązał z Bre Bankiem S. A.

Pragnę przedstawić krótkie wyjaśnienie dotyczące funkcji płatniczej karty, aby w ten sposób rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy. Funkcja ta jest nieaktywna w momencie przekazania karty, aby ją aktywować należy zasilić kartę przelewem bankowym lub przekazem bankowym i użyć jej w bankomacie lub w terminalu płatniczym. Nie można dokonać tego przez przypadek, w każdym przypadku niezbędne jest intencjonalne działanie. Karta nie jest związana z imiennym rachunkiem bankowym, w świetle prawa jest instrumentem pieniądza elektronicznego wydawanym na okaziciela, a posługiwanie się nią jest regulowane tymi samymi przepisami prawa cywilnego, co posługiwanie się gotówką przez osoby małoletnie.

Karta jest instrumentem bezpiecznym, naniesione na niej informacje nie stanowią danych osobowych podlegających ochronie, a w ramach przygotowania procesu wydawania kart ZHP wynegocjowało dodatkową ich ochronę, tak, aby spełniała ona najwyższe wymogi ochrony informacji.

Mam nadzieję, że karta zagości na stałe w kieszeniach harcerskich mundurów i niebawem będą posługiwać się nią wszystkie dzieci należące do ZHP.

Dziękuję wszystkim za przekazanie pytań i sugestii związanych z wprowadzeniem karty. Zachęcam do lektury strony internetowej www.zhp.pl/karta oraz przesyłania kolejnych pomysłów i uwag na adres e-mail karta@zhp.pl

Z poważaniem,
hm. Lucjan Brudzyński
Skarbnik ZHP