Funkcje karty

FORMULARZE SERWISU KART - Przejdź do formularzy, żeby zgłosić:
chęć wymiany nieaktualnej karty z funkcją płatniczą, zniszczenie, zagubienie karty, chęć zmiany danych na karcie, zmianę statusu karty, chęć wymiany jedngo rodzaju karty na drugi.

Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ - niniejszego serwisu .

Funkcje identyfikacyjne karty

Karta członkowska ZHP jest Twoim głównym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP. Dane na karcie umożliwiają elektroniczną weryfikację członka ZHP.

Inne funkcje karty

Karta członkowska ZHP może także pełnić inne funkcje. Jest to uzależnione od rodzaju karty, czy to zatem karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą czy też karta zwykła - karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej.

Twoja karta członkowska ZHP to nie tylko legitymacja! Dzięki niej będziesz mógł:
 • Założyć pocztę w domenie zhp.net.pl dotyczy obu rodzajów kart
 • Uzyskać zniżki na produkty i usługi w ramach programu rabatowego ZHP dotyczy obu rodzajów kart
 • Dokonywać płatności w punktach handlowo-usługowych wyłącznie karta z funkcją płatniczą
 • Dokonywać zakupów przez Internet wyłącznie karta z funkcją płatniczą
 • Wypłacać pieniądze z bankomatów wyłącznie karta z funkcją płatniczą
 • Oszczędzać pieniądze na karcie wyłącznie karta z funkcją płatniczą
 • Uzyskać zniżki w punktach handlowo-usługowych objętych programem „Standard” BRE Banku wyłącznie karta z funkcją płatniczą

Funkcje karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą jest kartą przedpłaconą (instrumentem pieniądza elektronicznego) wyprodukowaną dzięki współpracy ZHP z BRE Bankiem S.A. Funkcja płatnicza karty opiera się na instrumencie Visa eMoney, w skrócie można nazwać ją „elektroniczną portmonetką”.

Korzystanie z funkcji płatniczej nie jest konieczne. Jeżeli karta nie zostanie zasilona środkami funkcja płatnicza będzie nieaktywna. Pamiętaj, że w każdym momencie będziesz mógł dezaktywować funkcje płatnicze dzwoniąc do 24 godzinnego Centrum Obsługi BRE pod numerem +48 (42) 678 05 05.

Gdy otrzymujemy kartę członkowska ZHP z funkcją płatniczą, karta przytwierdzona jest do broszury zwanej Cardmailerem. Prosimy nie wyrzucać i nie niszczyć tego dokumentu. To samo dotyczy koperty z numerem PIN karty. Te dane są ważne, jeśli chcemy korzystać z funkcji płatniczej karty. Warto sobie także zanotować numer karty (numer instrumentu pieniądza płatniczego w formacie 16-stu cyfr, który jest na awersie karty - numer 3). Brak tych dwóch elementów (Cardmailera i koperty z numerem PIN), powienien być podstawą nieprzyjęcia karty w sytuacji wręczania kart przez drużynowego.

Możliwości karty z funkcją płatniczą:

 • wypłacanie gotówki z dowolnego bankomatu,
 • płacenie za zakupy w sklepach wyposażonych w terminal płatniczy, transakcje zabezpieczone kodem PIN,
 • bezpieczne płatności przez Internet dzięki unikalnemu kodowi CVV2 umieszczonemu na karcie,
 • internetowe sprawdzanie salda i historii transakcji,
 • 24-godzinne Centrum Obsługi BRE odpowie na wszystkie pytania i pomoże w rozwiązaniu ewentualnych problemów.
 • użytkowanie karty nie wiąże się z żadnymi, stałymi, comiesięcznymi opłatami

Aktywacja karty przedpłaconej - karta z funkcją płatniczą

Aby aktywować kartę, należy zasilić jej rachunek. Można to zrobić poprzez:

 • przelew internetowy,
 • przelew z dowolnego banku,
 • przekaz pocztowy,
 • wpłatę w dowolnym banku.

Pierwsze zasilenie karty powinno wynosić co najmniej 30 zł. Pieniądze znajdą się na karcie w następnym dniu roboczym.

Internetowy Serwis Kart - karta z funkcją płatniczą

Logując się do Internetowego Serwisu Kart będzie można szybko sprawdzić stan środków zgromadzonych na karcie oraz historię transakcji. Wystarczy wejść na stronę http://mbank.pl/prepaid/ i zalogować się używając danych podanych na karcie.

Rejestracja wiąże się z przekazaniem bankowi danych osobowych, o czym samodzielnie decyduje użytkownik. Rejestracja w Internetowym Serwisie Kart jest jedyną procedurą, w której następuje przekazanie bankowi danych osobowych.
By korzystać z funkcji płatniczych karty nie trzeba jej rejestrować w Internetowym Serwisie Kart.
By uzyskać informacje o stanie środków na karcie można również zadzwonić do 24-godzinnego Centrum Obsługi BRE pod numer +48 (42) 678 05 05.

Dokonując pierwszej rejestracji musisz wymyślić swój 6-cyfrowy kod do autentykacji (poufny 6-cyfrowy kod definiowany przez posiadacza karty w trakcie dokonywania rejestracji karty w Internetowym Serwisie Kart. W tym kodzie powinny być wykorzystane co najmniej dwie różne cyfry). Pamiętaj by zapisać go na liście dołączonym do karty w dniu jej przekazania. Kod będzie potrzebny by ponownie zalogować się w Internetowym Serwisie Kart.

Podczas rejestracji karty będzie można podać numer konta bankowego, na który bank przekaże pieniądze w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia karty. Kartę zastrzega się w momencie jej zagubienia lub zniszczenia. Proces odzyskiwania pieniędzy z karty zagubionej lub zniszczonej nazywa się „wykupem pieniądza elektronicznego” i związany jest z opłatą w wysokości 14,90 zł.

Opłaty za korzystanie z funkcji płatniczych - karta z funkcją płatniczą

Zasilenie kartybez opłat
Dokonanie transakcji bezgotówkowejbez opłat
Wypłata gotówki w dowolnym bankomacie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej5 złotych
Wypłata gotówki w dowolnym bankomacie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej3% min. 7 zł
Wypłata gotówki w kasie banku na i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej3% min. 15 zł
Sprawdzenie salda dostępnych środków poprzez Internetowy Serwis Kartbez opłat
Sprawdzenie salda dostępnych środków poprzez 24-godzinne Centrum Obsługibez opłat
Zastrzeżenie kartybez opłat
Wykup pieniądza elektronicznego14,90 zł
Wykup pieniądza elektronicznego przekazem pocztowym14,90 zł + koszt przesyłki pocztowej (7,10 zł + 1% od przesyłanej kwoty)

Limity transakcji

Limit pojedynczej transakcji w punktach usługowo-handlowych4 000 zł
Limit dzienny transakcji wypłat gotówki w bankomacie500 zł
Limit dzienny Transakcji wypłat gotówki w kasie banku oferującego tego typu usługę500 zł
Maksymalne saldo dostępnych środków na karcie4 000 zł
Maksymalna wysokość wszystkich zasileń karty w danym roku kalendarzowym10 000 zł

Przywileje dla członków ZHP

Karta członkowska ZHP uprawnia do korzystania z programu rabatowego „Standard” BRE Banku oraz Programu rabatowego ZHP.

Program rabatowy BRE

Posiadacze karty członkowskie ZHP mogą skorzystać z programu rabatowego „Standard”, którego partnerów zawsze można znaleźć na stronie www.brebank.pl/rabaty/pakiet_standard/. Program jest aktualizowany co miesiąc, więc prosimy zapoznać się z ofertą przed dokonaniem zakupów.

Program rabatowy ZHP

W programie rabatowym ZHP możecie znaleźć rabaty na usługi i towary oferowane przez:

Z programu może skorzystać każdy, kto otrzymał kartę członkowską ZHP - dotyczy to obu rodzajów kart. Tylko za okazaniem karty można otrzymać odpowiednie rabaty.

Obecna oferta w ramach programu rabatowego ZHP

Składnica Harcerska „4 Żywioły”
Art. HarcerskieArt. TurystyczneWydawnictwaInne usługi
Harcerze 5%10%10%10%
Instruktorzy8%15%15%15%
Seniorzy10%20%20%20%
Schronisko Górskie „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej
Pobyt w schronisku
Harcerze 15%
Instruktorzy15%
Seniorzy15%
Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni
RejsyPobyt w ośrodku
Harcerze 15%15%
Instruktorzy15%15%
Seniorzy15%15%
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz” k/Olsztynka
Noclegi w pokojachNoclegi na polu namiotowym
Harcerze -20%
Instruktorzy25%20%
Seniorzy--
Sklep „Woda Góry Las”
Art. Harcerskie*Art. TurystyczneWydawnictwa
Harcerze 5%10%10%
Instruktorzy8%15%15%
Seniorzy10%20%20%

*nie dotyczy koszuli mundurowej ZHP, spodenek oraz spódnicy ZHP

Prestiżowe konto e-mail w domenie zhp.net.pl

Już niebawem będziesz mógł założyć imienną pocztę elektroniczną w domenie zhp.net.pl. Chcesz poznać pocztę zhp.net.pl? Wejdź na info.zhp.net.pl

Więcej informacji znajdziesz w serwisie http://info.zhp.net.pl/